Liên hệ Hùng: 0862201996
Số 6a, ngõ 56 Thạch Cầu, Long Biên, Hà Nội
CM 40 loại II
MÀU TRẮNG, TRẮNG KEM: 135.000/Kg
MÀU LỢT: 138.000/Kg
 MÀU TRUNG: 142.000/Kg
MÀU ĐẬM: 150.000/Kg
MÀU BÍCH, YA, KÉT: 155.000/Kg
MUỐI TIÊU: 159.000/Kg

Đối tác