Liên hệ Hùng: 0862201996
Số 6a, ngõ 56 Thạch Cầu, Long Biên, Hà Nội
MÀU TRẮNG, TRẮNG KEM: 83.000/Kg
MÀU LỢT: 86.000/Kg
MÀU TRUNG: 92.000/Kg
MÀU ĐẬM: 100.000/Kg
MÀU BÍCH, YA, KÉT: 105.000/Kg

Sản phẩm đề xuất

Đối tác